Obsługa systemu e-Toll

Informujemy, że system Naviman Telematics został w pełni zintegrowany z obsługą systemu e-TOLL który polega na przesyłaniu danych lokalizacyjnych do KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) dla pojazdów powyżej 3,5t które posiadają aktywną usługę.

Pojazdy wyposażone w urządzenia Naviman Telematics odpowiadają za kontrolę nad stabilnym przekazywaniem informacji geo-lokalizacyjnych do serwerów KAS aby nasi Klienci mogli wygodnie korzystać z usługi bez udziału Kierowców w całym procesie.

System e-TOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 maja 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. Wszystkie przychody z Systemu e-TOLL trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. Zostają one przeznaczone na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz na modernizację istniejącej infrastruktury drogowej.