PAULAFISH STAWIA NA ZAAWANSOWANĄ TELEMATYKĘ

Przedsiębiorstwo PaulaFish podpisuje kontrakt na wyposażenie floty ciągników siodłowych i naczep w zaawansowaną telematykę. Firma w ten sposób chce budować nową jakość w sposobie komunikacji miedzy biurem a flotą. Wyposażenie pojazdów w komputery pokładowe SYRIUS 6 i mobilne skanery ma stanowić podstawową bramę wymiany informacji i dostarczanie wysokiej jakości skanów dokumentów.